Sofinanciranje pridobitve / vzdrževanje certifikatov

Sofinanciranje pridobitve / vzdrževanje certifikatov

Operacijo pridobitev certifikatov kakovosti – vzpostavitev Sistema vodenja ISO 9001:2015 delno financira Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Cilj operacije je izboljšanje poslovnih procesov, povečanje učinkovitosti podjetja in izboljšanje kakovosti storitev.

Višina sofinanciranja aktivnosti znaša do 2.262,00 EUR.

Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji najdete na spletni strani: www.eu-skladi.si