Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški, trajnostni in krožni transformaciji poslovanja 2022-2025Naziv operacije:»Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški, trajnostni in krožni transformaciji poslovanja 2022-2025«
Trajanje operacije09/2023-01/2024
Sofinanciranje operacije 34.770,00€
Namen operacijeSmartronik d.o.o. v okviru projekta izvaja strateško, trajnostno in krožno transformacijo poslovanja podjetja znotraj katerega smo dosegli naslednje rezultate:
  • Dolgoročno trajnostno in krožno poslovno strategijo podjetja
  • Trajnostne & krožno naravnane poslovne modele
  • Predlog izvedbenega projekta, ki bo prispeval k uresničevanju trajnostne & krožne poslovnih strategije podjetja.